Etimulació Primerenca (BITS)
Fa molts anys que practiquem el mètode dels bits d'intel-ligència, un joc per estimular el cervell de manera auditiva i visual i potenciar la capacitat memorística de l'infant. Cada 2 setmanes es canvia la temàtica en funció del centre d'interès establert al parvulari.


Música
Ens apassiona la música i l’apropem als infants, donant així a coneixer tant cançons tradicionals com audicions de música clàssica.

Psicomotricitat
Al Tagore donem molta importància al moviment corporal, dirigit o lliure, dedicant 30 minuts diaris a desenvolupar les possibilitats motrius, expressives i creatives a partir del cos.


Natación
Este curso, en horario escolar, hemos introducido una nueva actividad de natación. A los niños, esta actividad les ha encantado, así que continuaremos ofreciéndola. Se imparte en el centro Lenoarmi un día a la semana.

Inmersión en Inglés!
Kids&Us es una metodología basada en el proceso natural de aprendizaje de las lenguas maternas. A través de unos simpáticos personajes, sus historias, canciones y juegos aprendemos el idioma de una forma divertida y muy eficaz. Podéis ver más información de este eficiente método en


 

Extraescolares de Alemán
Como novedad para todos aquellos que lo deseen, el equipo de Kids&Us imparte clases extraescolares de alemán en el parvulario. Os esperamos los lunes de 17 a 17,45h.5


Projectes
Mètode d'aprenentatge en el que l'infant participa triant la temàtica. Aquest recurs educatiu consisteix en una pluja d'idees per part dels alumnes en el que s'extreu la idea a treballar i s'aprofunditza per obtenir nous coneixements.