AT TAGORE WE WILL HAVE MUSIC & FUN!Una manera de aprender inglés, diferente y divertida, introduciendo a los alumnos en el mágico mundo de la música.


Matrícula 25€ · Mensualidad 50€

Estimulació Primerenca (BITS)
Fa molts anys que practiquem el mètode dels bits d'intel-ligència, un joc per estimular el cervell de manera auditiva i visual i potenciar la capacitat memorística de l'infant. Cada 2 setmanes es canvia la temàtica en funció del centre d'interès establert al parvulari.


Psicomotricitat
Al Tagore donem molta importància al moviment corporal, dirigit o lliure, dedicant 30 minuts diaris a desenvolupar les possibilitats motrius, expressives i creatives a partir del cos.


Natación
Este curso, debido a la actual situación COVID, nos vemos obligados a pausar esta actividad hasta nuevo aviso. Esperamos poder ofrecerla lo antes posible.

English immersion
Nuestro profesorado trilingüe, garantiza el aprendizaje del inglés de una manera lúdica. De igual manera el trilingüismo se ve reflejado en cada una de nuestras actividades.


Projectes
Mètode d'aprenentatge en el que l'infant participa triant la temàtica. Aquest recurs educatiu consisteix en una pluja d'idees per part dels alumnes en el que s'extreu la idea a treballar i s'aprofunditza per obtenir nous coneixements.


Música
Ens apassiona la música i l’apropem als infants, donant així a coneixer tant cançons tradicionals com audicions de música clàssica.